Neoprotestáns és katolikus tanúságtételek a korpuszalapú diskurzuselemzés perspektívájából

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31400/dh-hun.2021.5.3146

Kulcsszavak:

korpusznyelvészet, keresztény tanúságtételek, lengyel vallási kultúra, korpuszalapú diskurzuselemzés

Absztrakt

Jelen tanulmány tárgya evangelizáló tanúságtételek komparatív elemzése római katolikus (a Deon.pl internetes portál) és protestáns – pünkösdi-karizmatikus (a Chrześcijanin folyóirat stb.) források alapján. A szerzők a korpusznyelvészet eszközeinek felhasználásával rávilágítanak a két korpusz közötti eltérésekre. Érdekesnek bizonyult a „bűn területeinek” rekonstruálása – a rossznak, amit az Isten segítségével a tanúságot tevő emberek legyőztek. Ez két eltérő terület: a katolikus tanúságtételek esetén a szerelem–szex–aszkézis fogalmak köré épül a szemantikai mező. A pünkösdi tanúságtételek az élvezeti cikkek–függőség–
patológia fogalmak köré összpontosulnak. A két részből álló kutatás (a korpuszon végzett gyakoriság- és a kulcsszóelemzés, valamint a leglényegesebb kollokációk vizuális bemutatása) eredményeképpen következtetések vonhatók le azokról a domináns jelentéstartományokról, amik meghatározzák a keresztény
egyház e két ágához tartozó hívek vallásos életének mentális térképét.

Megjelent

2021-12-31

Hogyan kell idézni

Leśniak, Albert, és Zbigniew Pasek. 2021. „Neoprotestáns és Katolikus tanúságtételek a Korpuszalapú diskurzuselemzés perspektívájából”. Digitális Bölcsészet, sz. 5 (december):T:91-T:111. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2021.5.3146.