Vive la différence! Írók nemének azonosítása többváltozós szógyakorisági elemzések során

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31400/dh-hun.2021.5.3143

Kulcsszavak:

szerzőazonosítás, Bootstrap Consensus Network, Zeta-módszer (Burrows), szerzői nem

Absztrakt

A kutatás első fázisa a szógyakoriságok többváltozós elemzését a szerzők nemének azonosítására használta egy 18. századi és 19. század eleji szentimentális és gótikus regényeket tartalmazó korpuszban. Ennek érdekében kerültek összehasonlításra a különböző nemekre vonatkozó leggyakoribb és a Burrows Zetamódszerével létrehozott közepes gyakoriságú szavak listája. A kutatás második fázisában a már két korszakból származó (18–19. és 19–20. század) kifejezések összehasonlító elemzése szintén arra kereste a választ, hogy mennyire használhatók ezek a szerzők nemének meghatározásakor.

Megjelent

2021-12-31

Hogyan kell idézni

Rybicki, Jan. 2021. „Vive La différence! Írók nemének azonosítása többváltozós szógyakorisági elemzések során”. Digitális Bölcsészet, sz. 5 (december):T:19-T:38. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2021.5.3143.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei