Elena Ferrante: Egy „virtuális” szerző

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31400/dh-hun.2021.5.3142

Kulcsszavak:

stilometria, szerzőazonosítás, virtuális szerzőség, Bootstrap Consensus Network, Rolling Classify

Absztrakt

A jelen tanulmány az Elena Ferrante írói álnév alatt publikált regényeket vizsgálja azért, hogy kísérletet tegyen az álnév mögött rejtőző szerzőség azonosítására. A tanulmány ugyanakkor többre vállalkozik annál, minthogy egyszerűen újranyissa a szerzőazonosítás kérdését; a kutatás valódi jelentősége az, hogy
magának a szerzői ujjlenyomatnak az állandóságát teszteli Ferrante műveinek vonatkozásában, rejtőzzön akárki is az írói álnév mögött. A kutatási kérdés megválaszolásához egy 150 regényből álló korpusz állt rendelkezésre, a stilisztikai hasonlóság méréséhez az úgynevezett Bootstrap Consensus Network eljárást
használta a kutatás. Azon szerzők listája, akiknek a szerzői ujjlenyomata a leginkább egyezőnek bizonyult „Ferrante” lenyomataival – köztük Domenico Starnonéval a lista élén – az úgynevezett Rolling Classify (’mozgó osztályozás’) metódus alkalmazásával vált hozzáférhetővé. Ez a módszer – amit Ferrante és
Starnone regényein egymástól függetlenül alkalmaztunk – az irodalmi szövegek lokális stilisztikai sajátosságainak feltárására alkalmas, ami ezáltal részletesebb megfigyeléseket is megfogalmazhatóvá tesz. Az összkép, néhány kivételtől eltekintve, megerősíti, hogy Starnone és Ferrante stílusa megkülönböztethető egymástól, ami viszont erős érvnek mutatkozik a „virtuális szerzőség” hipotézise mellett. Úgy tűnik, hogy Domenico Starnone – különösen kései műveiben – képes megkülönböztetni egymástól saját és alteregója hangját.

Megjelent

2021-12-31

Hogyan kell idézni

Eder, Maciej. 2021. „Elena Ferrante: Egy »virtuális« Szerző”. Digitális Bölcsészet, sz. 5 (december):T:3-T:17. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2021.5.3142.