Tudománymetria: barát vagy ellenség?

2019-10-14

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ (1051 Budapest, Arany János utca 1. 2. emeleti konferenciaterem)

Időpont: 2019. november 29. 10:00–16:30

Szervezők: Digitális Bölcsészet folyóirat, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, MTA Könyvtár és Információs Központ

A rendezvény ingyenes és mindenki számára nyitott. A helyigény felmérése érdekében kérjük, regisztráljanak! http://openaccess.mtak.hu/index.php/esemenyek/12-tudomanymetria-barat-vagy-ellenseg

 

A Tudománymetria: barát vagy ellenség? című workshop/vitafórum célkitűzése, hogy a tudomány­metria történetére, működésére reflektálva felszínre hozza annak vitatott hatékonyságát, a lehetsé­ges jobb megoldásokra hívja fel a figyelmet, párbeszédet kezdeményezzen.

Az eseményen három téma köré szervezünk beszélgetéseket, melyeket egy kb. 20 perces átfo­góbb előadás, majd több rövidebb, 5-10 perces villám hozzászólás vezet fel.

 

[10:00–10:10] köszöntő:

Bilicsi Erika (MTA KIK)

 

1. Tudománymetria és/vagy kutatásértékelés?

moderál: Virág Gabriella (ELTE EK)

[10:10–12:00]

előad:

Soós Sándor (MTA KIK TTO): Tudománymetria vs. kutatásértékelés

hozzászól:

Borsi Balázs (Eszterházy Károly Egyetem): Tudománymetria és benchmarking: házasság szerencsés csillagzat alatt?

Szentpéteri Márton és Gyenge Zsolt (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem): Valódi értékek a tudományban

Péter Róbert (SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet): Tudománymetria a (digitális) bölcsészet szemszögéből

[12:00–13:00] szünet

 

2. Hétköznapi tudománymetria

moderál: Bilicsi Erika (MTA KIK)

[13:00–15:00]

előad:

Rusvai Mónika (MTA KIK TTO): A bölcsészettudományok monstruitása

hozzászól:

Lantos Edit (MTA KIK): Egyszerű esettanulmány

Demeter Márton (NKE ÁNTK Társadalmi Kommunikáció Tanszék): Tudománymetria: minőségbiztosítás vagy retorikai fegyver? Tudománymetriai mérések felhasználása a tudományos és közéleti diskurzusban

Nagy Gyula (SZTE Klebelsberg Könyvtár): Tudománymetria egy tudományegyetemen

[15:00–15:20] szünet

 

3. Alternatív mérési módszerek

moderál: Maróthy Szilvia (BTK ITI)

[15:20–16:30]

előad:

Dér Ádám (MTA KIK EISZ): Alternatív mérési módszerek

hozzászól:

Görögh Edit (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár): A tudományos értékelés újragondolva

Vida Zsófia (MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály): Puha és kemény tudományok viszonya a tudományos térben

 

[16:30] zárszó:

Maróthy Szilvia és Virág Gabriella

 

Az előadások kivonatai:

Soós Sándor: Tudománymetria vs. kutatásértékelés

Akadémiai körökben a tudománymetria leggyakrabban szitokszó. Ennek hátterében több évtizedes tudománytörténet, az elmélet és gyakorlat konfliktusa, az érdekeltek: kutatók, kutatásmenedzsment, finanszírozók eltérő céljai és percepciója, és főleg az ezekből adódó kategóriahibák és félreértések állnak. Utóbbiak jellegzetes példája a tudománymetria és kutatásértékelés fogalmainak összemosása, amelynek számos gyakorlati következménye van. Az előadás ennek a zavaros képnek a letisztításához igyekszik hozzájárulni, a tudománymetria természetét és néhány neuralgikus alkalmazási kérdését megcélozva.

 

Rusvai Mónika: A bölcsészettudományok monstruitása

A bölcsészet- és társadalomtudományok szinte minden tudománymetriai megközelítésben hátrányt szenvednek más tudományterületekkel szemben. Mi ennek az oka, hogyan lehetne változtatni és hogyan viszonyulunk hazánkban a humántudományok metriájához? Kutatóként hogyan tehetünk a tudományterület láthatóságának javításáért?

 

Dér Ádám: Alternatív mérési módszerek

Az utóbbi időben a tudományos eredmények társadalomra vonatkozó hatásának mérése érdekében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok a mérőszámok, amelyek nem kizárólag a szakirodalmi hivatkozásokat veszik figyelembe. Az előadás az alternatív metrikák típusait, felhasználási módjait, előnyeit és hátrányait mutatja be, továbbá ajánlásokat fogalmaz meg a tudományos kibocsátás hagyományostól eltérő mérési lehetőségeinek gyakorlati alkalmazására.