Az intertextualitás vizsgálata nyelvészeti szempontból