Az érzelmeket kifejező igékről, különös tekintettel aspektuális jellemzőikre