Szikszainé Nagy Irma: Költészet és játék. A játékosság stíluslehetőségei a magyar költészetben