A kontextuális tényezők hatása a virtuális használatú többes szám első személyű formák referenciális értelmezésére