Vácziné Takács Edit: Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján