Tegezés és magázás a globális kommunikációs gyakorlatban. Esettanulmány különböző nyelvkultúrák IKEA-katalógusai alapján

2. rész

Szerzők

  • Juliane House University of Hamburg; ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont
  • Dániel Zoltán Kádár ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont
  • Bertalan Ákos Apatóczky Károli Gáspár Református Egyetem, Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete, Kínai Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.4.426

Kulcsszavak:

személyes névmások, fordítás, összehasonlító pragmatika, IKEA, globalizáció

Absztrakt

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy az egyes szám második személyű tegező forma hogyan jelenik meg az IKEA áruházlánc különböző nyelveken megjelentetett katalógusaiban. Az IKEA márkanévhez közismerten kapcsolódik a vásárlók tegezése: a vállalat még azokban az országokban is sokszor ragaszkodik ehhez a gyakorlathoz, ahol a társadalomban elfogadott általános viselkedésformáktól ez a kommunikációs stratégia jelentősen eltér. Az IKEA katalógusmintáit megvizsgálva azonban kiderül, hogy ez a gyakorlat mégsem teljesen általános, és egyes katalógusok eltérnek a tegezés irányelvétől. Tanulmányunkban a tegező forma fordításait tanulmányozzuk rendszerszerűen, valamint azt vizsgáljuk, hogy a nyelvhasználók értékelése szerint ezek a fordítások mennyire helytállók, illetve elfogadhatók. Tanulmányunk rámutat, hogy az olyan, látszólag „egyszerű” kifejezések, mint az egyes szám második személy megszólításformái fordításának tanulmányozásával betekintést nyerhetünk a kultúrák közti nyelvhasználati különbségekbe, és az ezzel kapcsolatos fordításpragmatikába. Itt bemutatott kutatásunk a globális kommunikáció vizsgálatához is releváns eredményekkel szolgálhat.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok