Vol. 2021 (2023): Communicationes Archaeologicae Hungariae
Studies

Valkány kora középkori temetőinek előzetes vizsgálata

Róbert Gindele
Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti
Marius Blaskó
"Vasile Pârvan" Institute of Archaeology, Bucharest

Published 2023-03-06

Keywords

  • 7th century, niche graves,
  • 10–11th centuries, burial with horse, weapon graves

How to Cite

Gáll, E., Gindele, R., & Blaskó, M. (2023). Valkány kora középkori temetőinek előzetes vizsgálata. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2021, 69–88. https://doi.org/10.54640/CAH.2021.69

Abstract

 

 

A 7., illetve 10–11. század Valkány temetőinek előzetes elemzése a kutatás e szakaszának legfontosabb előkövetkeztetéseit összegzi, különös tekintettel a temetőkben nyugvó népesség eredetére, kulturális kapcsolatrendszerére és a migráció lehetőségeire. A temetkezésekből ismert tárgyi kultúra alapján az első, 37 sírt tartalmazó temetkezési hely a 7. század második harmadára, míg a második a 10. század utolsó évtizedeitől a 11. század 70-es éveiig keltezhető (196 sír).