Határok, falak és kerítések a migrációról folytatott magyar sajtódiskurzusban 2015-ben

1. rész

Szerzők

  • Roberta Rada Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.4.419

Kulcsszavak:

diskurzus, nyelvészeti diskurzuselemzés, migráció, határ, konceptualizáció

Absztrakt

Az országok, államok közötti határok, illetve az azokon történő átjutás 2015 óta sarkalatos pontját képezik a migrációról folytatott magyarországi médiadiskurzusnak. Jelen tanulmány célja, hogy elsődlegesen a vonatkozó germanisztikai nyelvészeti szakirodalomra támaszkodva, nyelvészeti eszközök segítségével feltárja, mely tudás-, gondolkodás- és értékmintákat közvetített a migrációról folytatott magyar nyelvű sajtódiskurzus a határokról és a határvédelemről 2015-ben. A vizsgálat elméleti és módszertani hátterét a deskriptív nyelvészeti diskurzuselemzés biztosítja, az elemzések a szókincsegységekre fókuszálnak. A vizsgálati korpusz egy tematikus, elektronikus korpusz, amely közel 5000, Magyarországon megjelent online sajtószöveget foglal magába. A korpuszon végzett kvantitatív és kvalitatív elemzések a határ, valamint határkerítés és határzár szavaknak a vizsgált diskurzusban történő nyelvhasználati mintáit tárják fel, amelyekből levezethető, hogy a magyar társadalom hogyan gondolkodik a szavak által jelölt fogalmakról, hogyan viszonyul azok jelöltjeihez.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok