A teljesség és az explicitség igézetében

Emlékezés Petőfi Sándor Jánosra

Szerzők

  • János Nagy L. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

DOI:

https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.1.83

Kulcsszavak:

szövegkutatás, enyhén platóni elv, teljesség, explicitség

Absztrakt

Kérdésre válaszolva Petőfi professzor enyhén platóninak minősítette alapvető kutatói megközelítését. Ismert szemiotikai textológiájában, a Vehikulumstruktúra-Relátumstruktúra modellben a professzor a szövegszemiotika interpretációs keretét kívánta létrehozni, a nyelv(ek)től függetlenül, a humán kommunikáció szemiotikai elméletében. A cikk idézi a teljességre és explicitségre törekvést Petőfi munkáiban (Petőfi 1996, 2004, 2008), az erre vonatkozó gondolatokat interjúiból (Danyi 1984, Andor 2007), és utal kortársainak a megjegyzéseire (Békési 2013, Dobi 2011). 

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-12

Folyóirat szám

Rovat

Tudománytörténet