Benkő Loránd, az erdélyi magyar nyelvtudomány mentora

Szerzők

  • János Péntek Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.1.21

Kulcsszavak:

kolozsvári magyar nyelvészeti iskola, Szabó T. Attila, elszigeteltség Magyarországtól, Erdélyi magyar szótörténeti tár, A romániai magyar nyelvjárások atlasza, moldvai magyarok (csángók), székelyek, közvetlen kapcsolatok

Absztrakt

A 20. századi magyar nyelvtudomány kiemelkedő személyiségét, a száz évvel ezelőtt született Benkő Lorándot szoros kapcsolatok fűzték Erdélyhez, az erdélyi magyar nyelvtudományhoz. Erdélyben született, a kolozsvári egyetemen tanult és az Erdélyi Tudományos Intézetben Szabó T. Attila irányításával kezdte el szakmai pályáját. Jelentős kutatási témái is jórészt erdélyiek voltak, és ezekben gazdag névtörténeti, szótörténeti tényanyaggal sikerült új megvilágításba helyeznie az erdélyi magyar népcsoportok eredetét.  Az erdélyi magyar nyelvtudomány 2. világháború utáni elszigeteltségében egyetemi és akadémiai intézetek vezetőjeként és a Magyar Nyelv szerkesztőjeként Benkő Loránd fontos szerepet töltött be a kolozsvári nyelvészek munkáinak megjelentetésében. Elsősorban az ő támogatásának köszönhető, hogy 1990 után megjelenthettek az erdélyi nyelvészet nagy szintézisei: a 14 kötetes Erdélyi magyar szótörténeti tár és a 11 kötetes A romániai magyar nyelvjárások atlasza, valamint Szabó T. Attila helynévtörténeti adattárának gazdag anyaga. 

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-12

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok