Megnyitó

Szerzők

  • Gábor Tolcsvai Nagy Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék; Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.1.2

Kulcsszavak:

Benkő Loránd, életmű, nyelvtörténet, tapasztalat és elvárás, tudományos hatás

Absztrakt

Tudományos életművét bemutató konferenciát rendezett az MTA Benkő Loránd születésének századik évfordulóján. A konferencia megnyitója Benkőnek a magyar nyelvtörténet kutatásában elért korszakos eredményeit hangsúlyozza. Benkő a legapróbb adatokat is filológiai pontossággal és gondossággal vizsgálta, miközben a magyar nyelvtörténet összességének nagyszabású és részletes szintézisét hozta létre, kollégáival is. A konferencia a tapasztalati tér és az elvárások viszonyából szemlélve, Koselleck történetszemantikai értelmében kettős perspektívát mutat. Az előadások egyrészt rekonstruálják Benkő történeti nézőpontját, amelyet saját tapasztalatai és tudományos ismeretei határoznak meg. Másrészt a bemutatások feltárják a mai perspektívákat: miképp hat Benkő tudományos életműve a millenniumi magyar nyelvészetre. Mindkét nézőpont a nyelvi múltra fókuszál tudományos keretek között, de egyúttal a jövőbe is tekint.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-10

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok