Multidiszciplináris könyvtárosképzés és multifunkciós egyetemi könyvtár a tudásalapú gazdaság kontextusában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.29

Absztrakt

A multifunkciós kihívásokkal szembesülő, piacgazdasági keretek között működő könyvtári hálózat tagjai nem láthatják el küldetésüket sokoldalúan felkészült könyvtárosok nélkül, ugyanakkor a képző- és továbbképzőhelyek sem a könyvtárügytől elszigetelten.
A tanulmány elemzi a közelmúlt – felsőfokú könyvtárosképzést is érintő – meghatározó könyvtárszakmai tényezőit, és megvilágítja az egyetemi könyvtárakkal kapcsolatos nemzetközi és hazai trendeket. A tudásalapú gazdaság, annak pénzügyi környezete és az egyetemi könyvtárak által támasztott követelményekre reagálva az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárosképzését fókuszba helyezve, értékeli a felsőoktatás multidiszciplináris kompetenciafejlesztésre adott válaszait: az elmélet és a gyakorlat szinergikus viszonyának fokozására irányuló törekvéseket, a könyvtár- és információtudományi kutatások innovációtámogató eredményeit. A közlemény – a képzéssel kapcsolatban felmerülő téves véleményekből válogatva, azokra reagálva – feltárja a napjainkban az egyetemi könyvtárakban is tapasztalható könyvtáros munkaerőhiány (pályaelhagyás) okait, rögzíti a sürgető beavatkozási, illetve együttműködési területeket, melyeknek financiális és további (akár információhiányból fakadó) háttere egyaránt azonosítható.

Facing multifunctional expectations and operating in market economies, members of the library network cannot fulfil their mission without sufficiently prepared, multi-skilled librarians; furthermore, educational establishments cannot function in isolation from librarianship. This paper analyses the most recent decisive factors of the librarian profession which have an effect on the higher education of librarians as well, and clarifies international and domestic trends related to university libraries. Reacting to the requirements of our knowledge-based economy, its financial environment and university libraries, and focusing on the librarian training programme of Eötvös Loránd University in particular, the paper also evaluates how post-secondary education responded to multidisciplinary competence development. It especially highlights the efforts aimed at enhancing the synergic relationship between theory and practice, and the results of research in the field of library and information science which support innovation. The study, enumerating and responding to some of the false perceptions related to the training programme, reveals the reasons behind labour shortage (career changes) among librarians, which affects university libraries as well, and identifies areas in need of urgent intervention and cooperation, the backgrounds of which – financial and otherwise (potentially also arising from a lack of information) – are also described.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-14

Hogyan kell idézni

Kiszl, P. (2020). Multidiszciplináris könyvtárosképzés és multifunkciós egyetemi könyvtár a tudásalapú gazdaság kontextusában. Hagyományok és kihívások, 29–62. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.29

Folyóirat szám

Rovat

Könyvtáros kompetenciák a 21. században