Szerzőknek


Következő szám

A páratlan lapszámok magyar-, a páros lapszámok pedig angol nyelvűek. A következő szám magyar nyelven jelenik meg, amelybe a kéziratokat 2022. március 25-ig várjuk.

A kézirat benyújtása

A kéziratot, elektronikus úton, szerkeszthető formátumban, a kéziratkezelő rendszerben lehet benyújtani regisztáció után.

A kézirat formátuma

Valamennyi formázási előírást ez az MS Word sablonfájl tartalmazza. A kézirat benyújtása előtt kérjük az alábbi pontok ellenőrzését:

  • A lényegre törő, informatív és 8 szónál nem hosszabb cím.
  • Legfeljebb 100 szó hosszúságú, a célokat, az alkalmazott módszereket, az eredményeket ismerető absztrakt.
  • A kézirat sorai folyamatosan számozva.
  • Ábrák és táblázatok a kéziratba illesztve, valamint felirattal és folyamatos számozással ellátva.
  • Az ábrák nagyfelbontású fájlként. png vagy .jpg formátumban rendelekzésre állnak a kéziratkezelő rendszerbe történő fetöltéshez.
  • Az egyenletek szerkeszthető formátumban (nem képként), folyamatosan számozva.
  • Szövegközi hivatkozás valamennyi ábrára, táblázatra, szakirodalmi forrásra.
  • A szövegközi szakirodalmi hivatkozások szögletes zárójelben, számmal jelölve.
  • A hivatkozott források a kézirat utolsó fejezetében, az irodalomjegyzékben, a szövegközi hivatkozások sorrendjében feltüntetve.
  • A digitális azonosítóval (doi számmal) ellátott forrásokhoz az irodalomjegyzékben a doi szám feltüntetve.