Vol. 2021 (2023): Communicationes Archaeologicae Hungariae
Studies

Egy avar kori kard mint információforrás és restaurált tárgy

Published 2023-03-06

Keywords

  • Korai avar kor, P alakú függesztőfüles kard, anyagvizsgálatok, technológiai vizsgálatok

How to Cite

Lukács, B. (2023). Egy avar kori kard mint információforrás és restaurált tárgy. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2021, 27–40. https://doi.org/10.54640/CAH.2021.27

Abstract

A tanulmány a döri, 7. századi, kora avar kori kard restaurálása során feltárt készítéstechnikai és anyagtudományi információkat tárgyalja. A mikroszkópos megfigyeléseket több esetben mintavétel és anyagvizsgálatok egészítették ki, a szétbontás és restaurálás folyamatát röntgenfelvételek előzték meg. A különböző vizsgálatok következményeként olyan készítéstechnikai információk kerültek elő, amelyek gyarapíthatják az avar tárgyi kultúráról alkotott tudásunkat.