Vol. 2020 (2022): Communicationes Archaeologicae Hungariae
Book reviews

Ioan Stanciu, Malvinka Urák, Adrian Ursuţiu: O nouă aşezare medievală timpurie din partea sud-vestică a României - Giarmata-"Baraj", jud. Timiș. Alături de o examinare a locuirii medievale timpurii din Banatul românesc (secolele VII–IX/X). Patrimonium Arc

Published 2022-03-03

How to Cite

Gáll, E. (2022). Ioan Stanciu, Malvinka Urák, Adrian Ursuţiu: O nouă aşezare medievală timpurie din partea sud-vestică a României - Giarmata-"Baraj", jud. Timiș. Alături de o examinare a locuirii medievale timpurii din Banatul românesc (secolele VII–IX/X). Patrimonium Arc. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2020, 218–220. https://doi.org/10.54640/CAH.2020.218

Abstract

A népvándorlás kori telepkutatás temetőkutatással szembeni jelentős lemaradása nem csak Romániában magyarázható számos – szubjektív és objektív – okkal. A telepek feltárása – a legtöbb esetben a méretükből eredően – sokkal több energia és anyagi ráfordítást igényel, mint a temetők kutatása, valamint az esetek többségében sokkal kevesebb látványos eredményt hoz; a településstruktúrát tartalmazó ásatásokról sokkal kevesebb objektum került elő, mint a temetőásatásokból. Ez jelentős részben megmagyarázza azt, hogy a feltárások, de főképpen a közlések miért részesítik előnyben inkább a temetőket; igaz, az utóbbi időben történtek már jelentős elmozdulások e téren is.

Üdítő kivételt képez a 7–9/10. századra keltezhető temesgyarmati teleprészlet (román neve: Giarmata, németül Jahrmarkt). A Stanciu Ioan, Urák Malvinka és Ursuțiu Adrian szerzők által közölt teleprészlet éppen e kutatási kontextus miatt kiemelt jelentőséggel bír, még ha az ásatás jellegéből fakadóan az nem is ad teljes képet egy településről.