Vol. 2020 (2022): Communicationes Archaeologicae Hungariae
Book reviews

Gál Erika: Animals at the Dawn of Metallurgy in South-Western Hungary. Relationships between People and Animals in Southern Transdanubia during the Late Copper to Middle Bronze Ages. MTA BTK Régészeti Intézet, Archaeolingua, Budapest 2017. 288 p, 86 ábra,

Published 2022-03-03

How to Cite

Bárány, A. (2022). Gál Erika: Animals at the Dawn of Metallurgy in South-Western Hungary. Relationships between People and Animals in Southern Transdanubia during the Late Copper to Middle Bronze Ages. MTA BTK Régészeti Intézet, Archaeolingua, Budapest 2017. 288 p, 86 ábra,. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2020, 217–218. https://doi.org/10.54640/CAH.2020.217

Abstract

Gál Erika Animals at the Dawn of Metallurgy in South-Western Hungary című munkája hazánk egyik kevésbé kutatott régiójának, a Dunántúl déli részének késő rézkori, kora- és középső bronzkori településeinek állatcsontleletit mutatja be. Ennek megfelelően a könyv is hármas tagolású, a 11–61. oldalon négy késő rézkori telep, a 63–139. oldalon hét kora bronzkori telep, majd a 141–156. oldalon két középső bronzkori telep állatcsont-leleteit ismerteti a szerző. A részletes elemzéseket a csontokról felvett nagy mennyiségű méretadat egészíti ki a 171–288. oldal közötti appendixben, mely a radiokarbon kormeghatározások eredményeit is bemutatja.