Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Szerzői útmutatók

Formai paraméterek

A közlésre szánt cikk Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel és 1,5-ös sortávolsággal íródjon. A szerzőségi közlés az írás elejére kerüljön, a munkahely és a beosztás feltüntetésével (pl. Dümmerth Dezső, az ELTE Egyetemi Könyvtár (fő)könyvtárosa / osztályvezetője / (fő)igazgatója / stb.). Ezt kövesse a tipográfiailag kiemelt cím. A cikkhez tartozó hivatkozásokat, megjegyzéseket számozott végjegyzet formájában adja meg. Amennyiben a hivatkozott mű online formában is hozzáférhető, egészítse ki  a hivatkozást a dokumentum URL-jével és a letöltés dátumával (pl. Monok István: Könyvtári (?) problémák. Bp., MTA KIK, 2020. 272 p. http://real-eod.mtak.hu/9274/ (2021.01.01.)).

A szövegközi képeket, illusztrációkat külön fájlként, számozott formában (pl. 001, 002, 003, stb.) küldje el. A szövegben csak a képek helyét jelölje (pl. KÉP: 001). Szükség esetén adjon hozzá képaláírást és jelölje meg a forrást (pl. KÉP ALÁ: Előcsarnokban, 1930 (Fotó: Vadas Ernő)). Ha a képek forrása megegyezik, akkor azt ne képaláírásként, hanem a cikk végén, illetőleg a végjegyzetek után tüntesse fel (pl. A cikkben látható fényképeket a szerző készítette. ; A fényképeket Karasz Lajos készítette.). A mellékelt képek nagy felbontásúak legyenek. Diagramok, kimutatások esetén az eredeti forrásfájlt (pl. Excel) is csatolja. Végül adja meg a cikk tartalmát leíró kulcsszavakat, pl. e-learning, marketing, könyvtártörténet, intézménytörténet, felmérés, módszertan, jó gyakorlat stb.

A következő műfajokban várunk kéziratokat: szakcikk, tanulmány, konferencia-összefoglaló, esszé, interjú, recenzió.

Terjedelmi korlátok: cikk, tanulmány, konferencia-összefoglaló és interjú esetén maximum 30 000 leütés, esszé és recenzió esetén maximum 15 000 leütés szóközökkel együtt. A megadott terjedelemtől a szerkesztőséggel egyeztetve el lehet térni.

Közlésre korábban nem publikált kéziratokat várunk. Másodközlésre csak kivételes esetben van lehetőség.

Hivatkozások

Monográfia egy részére 

Lysaker, Judith T.: Before words. Wordless picture books and the development of reading in young children. USA, Teachers College Pr., 2018. 22. p.

Gereben Ferenc: Könyv Könyvtár Közönség. A magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1998. 164–169. p. http://mek.oszk.hu/01700/01742/01742.pdf (2021.01.01.)

Monográfia egészére

Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók. Budapest, Háttér Kiadó, 1996. 264 p.

Kötetben megjelent tanulmányra

Holl András: A nyílt kutatási adatok kezelésének három oldala. In: Networkshop 2018 konferenciakiadvány. Szerk. Tick József, Kokas Károly, Holl András, Budapest, Hungarnet Egyesület : MTA Könyvtár és Információs Központ, 2018. 59–63. p. http://ocs.mtak.hu/index.php/nws/2018/paper/view/6/7 (2021.01.01.)

Nagy Zsuzsanna: Tudomány és oktatás a digitális korban. A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018–2023. In: Hagyományok és kihívások VII. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2018. Szerk. Szabó Panna, Székelyné Török Tünde, Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2019. 17–26. p. 
http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/978/818 (2021.01.01.)

Nyomtatott vagy elektronikus folyóiratban megjelent cikkre

Mezey László Miklós: Egy tájszótárról úgyis mint helyismeret, úgyis mint kézikönyv. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25. évf. 2016. 8. sz. 47–49. p.
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00281/pdf/EPA01367_3K_2016_08_47-49.pdf (2021.01.01.)

Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn – Tóth Máté: Könyvtá­ri digitalizálási helyzetkép. = Könyvtári Figyelő, 28. (64.) évf. 2018. 1. sz. 61–73. p.
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00350/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2018_01_061-073.pdf (2021.01.01.)

Mészáros István: II. Rákóczi Ferenc ábécéskönyve és gyermekkori nevelői. = Magyar Pe­dagógia, 76. évf. 1976. 1–2. sz. 76–79. p. 
http://real-j.mtak.hu/4789/1/MagyarPedagogia_1976.pdf (2021.01.01.)

Weblap valamely részére

A Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtárának honlapja. Bemutatkozás. https://pkk.piarista.hu/oldal/bemutatkoz%C3%A1s (2021.01.01.)

Webportálon megjelent cikkre

Révész Emese: Bologna-mérleg. Bolognai Gyermekkönyv- és Illusztrációs Vásár. = Tiszatájonline, 2019. április 29.
http://tiszatajonline.hu/?p=123383&fbclid=IwAR2447qgkvdMit9eidjODDRwb_HDLKP-sQIy7fbiFDloBpw0SY5FfVean14 (2021.01.01.)

Barna Bálint: Merre tovább, Ráday Gyűjtemény?. = Parókia, 2019. február 27. https://www.parokia.hu/v/merre-tovabb-raday-gyujtemeny/ (2021.01.01.)

Szövegközi idézés

Lásd pl. A Könyvkelengye a „beszédfejlődésre, a későbbi írás-olvasási készség fejlesztésére koncentrál, megmutatva azt, hogy miben segíthetnek a könyvek és a könyvtárak.” (3. p.)

 Kézirataikat a 3k@oszk.hu e-mail-címre várjuk.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratban történő publikálás során megadott nevek, e-mail-címek és személyes adatok kizárólag a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.