Információk

Tisztelt Olvasónk!

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros – közismert nevén 3K – közel harmincéves múltra visszatekintő, havonta megjelenő, országos terjesztésű általános tematikájú könyvtári szakfolyóirat, amely a szakterület egyik legismertebb periodikuma, a nagy múltú Könyvtáros (1959–1992) című folyóirat utóda.

Az első és legfontosabb célunk a lap szerkesztésével, hogy bemutassuk napjaink változó könyvtári trendjeit, átalakuló paradigmáit, a könyvtáros szakmát érintő kihívásokat, tekintettel a hazai és nemzetközi változásokra. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy közkinccsé tegyük a kiérlelt nézeteket, a már kipróbált és hatékonynak tetsző – széles körben adaptálható – egyedi megoldásokat, hazai és külföldi jó gyakorlatokat, szakmai tapasztalatokat, valamint megjelenítsük a szakmai frissességet és biztosítsuk a szellemi hagyományfolytonosságot. 

Fontos célkitűzésünk, hogy a könyvtárosok társadalmát is érintő információdömpingben tájékozódási pontokat nyújtsunk, bemutassuk a magyar könyvtárügy és határterületei aktualitásait. Lapunkban mindemellett kiemelt figyelmet szentelünk az új könyvtári, könyvtárinformatikai változásoknak, az olvasásnépszerűsítés és az olvasásfejlesztés témakörének, a biblioterápiának és a korszerű könyvtári szolgáltatásoknak.

A 3K oldalain publikálási lehetőséget biztosítunk a szakma kiválóságainak: pályakezdő és jelentős szakmai tapasztalattal bíró gyakorló könyvtárosoknak, egyetemi oktatóknak, kutatóknak, továbbá a társszakmák és a határterületek szakembereinek.

A lap szerkesztése során a gyakorlatias megközelítésű cikkeket helyezzük előtérbe, és egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a közérthetőségre, ugyanis a magyar könyvtárosok legszélesebb köréhez kívánunk szólni, éljenek az anyaországban vagy a határainkon túl. Lapunk ugyanúgy törekszik a fiatalabb generációk megszólítására, mint az idősebb korosztály szakmai érdeklődésének kielégítésére. Azontúl, hogy igyekszünk minél több könyvtárost és információs szakembert elérni a lapon keresztül, lehetőséget biztosítunk számukra, hogy ők maguk is bekapcsolódjanak a szakmai diskurzusba, megosztva gondolataikat, kutatási eredményeiket és saját jó gyakorlataikat a könyvtáros társadalommal.

A folyóiratról bővebben itt olvashat: https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/ki-20-20-3k-kapocs-konyvek-konyvtarak-es-konyvtarosok.

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2020 előtt megjelent lapszámai elektronikus formában a 3K lezárt, 2021-től már csak archívumként működő weboldalán, valamint az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis oldalán olvashatók.

A folyóirat éves előfizetési díja változatlanul 4800 Ft. Előfizetési szándékukat a csaba.attilane@oszk.hu e-mail-címre várjuk.

Tóth Béla István
szerkesztő