Információk

A Könyvtári Figyelő az Országos Széchényi Könyvtár 1955-ben indult, országos hatókörű, lektorált szakfolyóirata. A könyvtár- és információtudomány hazai és nemzetközi helyzetének, értékeinek, fejlesztéseinek, együttműködéseinek elméleti ismertetését, illetve a mértékadó szakirodalom közreadását biztosítja a szakterület érintettjei számára. Fontos helyet kap a meghatározó szakmatörténeti események, kiemelkedő szerepű régi szakemberek bemutatása is. Elsősorban az Országos Széchényi Könyvtárban, a Könyvtári Intézetben és az országos feladatkörű nagy könyvtárakban (szakkönyvtárakban, közkönyvtárakban, felsőoktatási könyvtárakban) folyó fejlesztési programokról, közérdeklődésre számot tartó műhelymunkákról, átvehető példákról tájékoztat.

A külföldi könyvtár- és információtudományi trendekre szemlék, tömörítések, fordítások, referátumok és recenziók formájában ad széles spektrumú rálátást (számonként 6070 referátum és/vagy autoreferátum tíz átfogó témában a vezető külföldi szaklapok cikkeiből válogatva); a dokumentációs bázist az OSZK Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára külföldi könyv- és folyóiratgyűjteménye képezi.

Rovatok

  • Tanulmányok, Műhely, Múltunkból, Kitekintés, Külföldi folyóirat-figyelő. A rovatok az egyes számokban változóan jelennek meg, az aktuális/beérkező anyagok függvényében.

Minden számban közreadunk:

  • Angol nyelvű tartalmi összefoglalót (Abstracts) az írásokról, címfordításokat a könyvismertetésekről, valamint lehetőség szerint
  • Könyvszemlét.

Megjelenés

  • Negyedéves

Archívum

  • Az Elektronikus Periodika Adatbázisban az indulástól napjainkig kereshető teljes szöveggel a lapszámok tartalma:

Hazai és nemzetközi regisztráltság

  • A Könyvtári Figyelő tanulmányait feldolgozza a HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa), a cikkek elérhetők a MATARKA és EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) felől is.
  • A külföldi érdeklődők az EBSCO adatbázisain keresztül érhetik el a szövegeket.
  • Lapunkat referálják: Library Literature and Information Science Full Text (EBSCO), LISA (Library and Information Science Abstracs), LISTA (Library Information Science and Technology Abstracts, EBSCO).