Az Egyetemes Tizedes Osztályozás húsz éve

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.177

Absztrakt

Az elmúlt csaknem százhúsz év során a mesterséges nyelvű tartalmi feltáró, úgynevezett osztályozási rendszerek közül az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) használata és oktatása terjedt el a legszélesebb körben a magyar könyvtári rendszer különböző szintjein. Az osztályozási rendszer legutóbbi magyar nyelvű, a tartalmát tekintve teljes egészében az ETO 2000-ben közreadott központi adatbázisán alapuló kiadása hosszas és gondos fordítási és szerkesztési munka eredményeként 2005-ben látott napvilágot. Az ETO utóbbi harminc éve a rendszer tudományos alapokon nyugvó, folyamatos, összehangolt és tudatos fejlesztésével telt. Az átszervezések kimondott célja az egyes tudomány- és tudásterületek egyre gyorsuló változásaival való szükségszerű lépéstartás megkísérlése mellett az osztályozás nyelvének könnyebben automatizálhatóvá tétele volt. A fejlődés első évtizedének eredményeivel az imént említett magyar kiadásban is találkozhattunk. Az elmúlt húsz év számos további újítást hozott, melyek áttekintését különösen aktuálissá teszi az Országos Széchényi Könyvtár csatlakozása az ETO-t gondozó konzorciumhoz, illetve az új magyar ETO-fordítás előkészületeinek indulása.

Since the beginning of the twentieth century Universal Decimal Classification (UDC) has become the predominant classification system employed at every level of the Hungarian library network. The most recent Hungarian edition of the schema, containing the material of the UDC version released in 2000, was published in 2005. The last thirty years have seen a continuous, coordinated and scientifically based revision of the system. The explicit purpose of the modifications was, aside from following the accelerated changes of science and other knowledge areas, to render the schema’s grammar and vocabulary easier to automate. Although the results of the first period of refactoring appear in the aforementioned Hungarian edition, many further changes have been published in the last twenty years. Since the National Széchényi Library joined the UDC Consortium and the preparation of the new Hungarian online edition began, reviewing the recent changes of UDC has become particularly pertinent.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-14

Hogyan kell idézni

Piros, A. (2020). Az Egyetemes Tizedes Osztályozás húsz éve. Hagyományok és kihívások, 177–193. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.177

Folyóirat szám

Rovat

Tartalmi feltárás a Google árnyékában