Eltérő felsőfokú végzettségek és szakképzettségek hatásának vizsgálata a munkavállalók digitális kompetencia állapotára

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.79

Absztrakt

A közelmúltban az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek pályázati konstrukció Az én könyvtáram című kiemelt projektjének keretében két országos reprezentatív felmérés valósult meg digitális kompetencia témában. Az egyikben közel kétezer könyvtáros, a másikban pedig több mint nyolcszáz pedagógus vett részt. További vizsgálatok is zajlottak gazdaságinformatikus és informatikus könyvtáros egyetemista hallgatók körében, arra keresve a választ, hogy a képzés milyen hatást gyakorol a digitális kompetencia állapotukra. A tanulmány bemutatja a kutatások legfontosabb eredményeit, részletesen ismertetve, hogy melyek azok a digitáliskompetencia-területek és kompetenciák, amelyek esetében egyértelműen kimutatható a képzés és a végzettség kompetenciaszintet befolyásoló hatása. A kutatás eredményei tényszerűen igazolták, hogy a felsőfokú könyvtárosképzés kifejezetten nagy mértékben erősíti a hallgatók digitális kompetenciáit.

Recently two national representative surveys were organized by the Museum and Library Development for Everyone My Library EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 project in the digital competence topic. One of them involved nearly two thousand librarians, while more than eight hundred teachers participated in the other. Further investigations were also conducted among students of library and information science and business
informatics. The main target of the student surveys was to explore the effect of education on their digital competence condition. The study presents the most important findings of the surveys, and details those digital competence areas and competences which are in unambiguous connection with the qualifications. The results of the research factually demonstrated that the librarian training at the academic level markedly improves the students’ digital competences.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-14

Hogyan kell idézni

Eszenyiné Borbély, M. (2020). Eltérő felsőfokú végzettségek és szakképzettségek hatásának vizsgálata a munkavállalók digitális kompetencia állapotára. Hagyományok és kihívások, 79–92. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.79

Folyóirat szám

Rovat

Könyvtáros kompetenciák a 21. században