A WRF regionális klímamodell dinamikai és fizikai beállításokra való érzékenységének vizsgálata

Szerzők

  • Ákos János Varga
  • Hajnalka Breuer

Kulcsszavak:

regionális éghajlati modell, WRF, érzékenységvizsgálat, validáció

Absztrakt

Célunk a WRF regionális éghajlati modellként történő adaptálása a Kárpát-medence térségére. Ennek érdekében érzékenységvizsgálatot végzünk a modellel, melynek keretében rövidtávú, egy múltbeli évre vonatkozó szimulációkat készítettünk 50 km-es és 10 km-es horizontális felbontás mellett. Az egyes futtatások a dinamikai beállítások és a fizikai parametrizációs sémák tekintetében térnek el egymástól. Az eredményeket validáció céljából mérési adatokkal vetettük össze.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-05-19