Szerkesztőbizottság

Brezsnyánszky László

egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

Csépe Valéria

kutatóprofesszor, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Gyarmathy Éva 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Lénárd Sándor 

egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Medgyes Péter 

professzor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Molnár György 

egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem

Molnár Katalin 

vezetőtanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Námesztovszky Zsolt 

egyetemi docens, Újvidéki Egyetem

Patkós András 

egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Réti Mónika 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Révai Nóra 

elemző, OECD

Revákné Markóczi Ibolya

egyetemi docens, Debreceni Egyetem

Serfőző Mónika 

egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Sió László 

stratégiai elemző

Szabó Tamás Péter 

tudományos főmunkatárs, University of Jyväskylä

Szivák Judit 

egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem