1.
Dančo Jakab V. Mária Dobríková: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. MONYE [Internet]. 2022. május 22. [idézi 2024. május 30.];28(1–2):137-9. Elérhető: https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4368