Sasvári, A. (2022) „XIV. Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia”, Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), o. 167–168. Elérhető: https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4405 (Elérés: 30 május 2024).