Borbándi, A. (2022) „Jaws for Windows, a látássérültek legjobb barátja”, Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), o. 158–163. Elérhető: https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4402 (Elérés: 30 május 2024).