Simon, K. (2022) „Google Jamboard – Avagy, hogy hogyan alakítsunk kollaboratív tanulási felületeket”, Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), o. 153–157. Elérhető: https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4401 (Elérés: 30 május 2024).