Fodor, Áron S. (2022) „Bartha Krisztina, Benő Attila, Dégi Zsuzsanna, Magyari Sára, Tankó Enikő, Tódor Erika-Mária: Alkalmazott nyelvészeti szótár (A két- és többnyelvűség alapfogalmai)”, Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), o. 148–152. Elérhető: https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4371 (Elérés: 30 május 2024).