Dančo Jakab, V. (2022) „ Slavofraz 2019”., Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), o. 137–139. Elérhető: https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4368 (Elérés: 30 május 2024).