Ürmösné Simon, G. (2022) „Bátyi Szilvia – Lengyel Zsolt (szerk.): Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus. Tanulmányok Navracsics Judit köszöntésére”, Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), o. 129–132. Elérhető: https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4366 (Elérés: 5 december 2022).