DANČO JAKAB, V. Mária Dobríková: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. Modern Nyelvoktatás, [S. l.], v. 28, n. 1–2, p. 137–139, 2022. Disponível em: https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4368. Acesso em: 30 máj. 2024.