Sasvári, A. (2022). XIV. Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), 167–168. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4405