Borbándi, A. (2022). Jaws for Windows, a látássérültek legjobb barátja. Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), 158–163. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4402