Simon, K. (2022). Google Jamboard – Avagy, hogy hogyan alakítsunk kollaboratív tanulási felületeket. Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), 153–157. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4401