Fodor, Áron S. (2022). Bartha Krisztina, Benő Attila, Dégi Zsuzsanna, Magyari Sára, Tankó Enikő, Tódor Erika-Mária: Alkalmazott nyelvészeti szótár (A két- és többnyelvűség alapfogalmai). Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), 148–152. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4371