Dančo Jakab, V. (2022). Mária Dobríková: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), 137–139. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4368