Ürmösné Simon, G. (2022). Bátyi Szilvia – Lengyel Zsolt (szerk.): Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus. Tanulmányok Navracsics Judit köszöntésére. Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), 129–132. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/modernnyelvok/article/view/4366