(1)
Dančo Jakab, V. Mária Dobríková: Percepcia Nadprirodzena Vo frazeológii. Slavofraz 2019. MONYE 2022, 28, 137-139.