[1]
Dančo Jakab, V. 2022. Mária Dobríková: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. Modern Nyelvoktatás. 28, 1–2 (máj. 2022), 137–139.