http://ojs.elte.hu/kf/issue/feed Könyvtári Figyelő 2021-04-28T17:14:05+02:00 Sághi Ilona saghi.ilona@oszk.hu Open Journal Systems <p>A <em><strong>Könyvtári Figyelő</strong></em> az Országos Széchényi Könyvtár 1955-ben indult, negyedéves megjelenésű, lektorált szakfolyóirata. A könyvtár- és információtudomány területéről közöl hazai és nemzetközi<span data-ogsc="rgb(31, 73, 125)">,</span> (főként) elméleti írásokat, kutatási eredményeket, műhelymunkákat, a tudás és ismeretek szervezésre<span data-ogsc="rgb(31, 73, 125)">,</span> reprezentációjára figyelemmel érintve más tudományágakat és azok határterületeit is. Fontos helyet kap a meghatározó szakmatörténeti események, kiemelkedő szerepű régi szakemberek bemutatása. A külföldi könyvtár- és információtudományi trendekre szemlék, tömörítések, fordítások, recenziók, referátumok formájában ad széles spektrumú rálátást. Számonként 60<em>–</em>70 referátumot és/vagy autoreferátumot ad közre tíz átfogó témában, a vezető külföldi szaklapok cikkeiből válogatva. A dokumentációs bázist az OSZK Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára külföldi könyv- és folyóiratgyűjteménye képezi.<br> Archívum: Az OJS felületén a 2020/1. számtól archiváljuk a lapot. <br>A korábbi lapszámok az Elektronikus Periodika Adatbázisban találhatók meg, itt az indulástól napjainkig kereshető teljes szöveggel a lapszámok tartalma:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - az 1955–1957 évfolyamok <em>Könyvtári tájékoztató </em>címen <a href="https://epa.oszk.hu/04000/04003"><span data-ogsc="rgb(146, 48, 31)">https://epa.oszk.hu/04000/04003</span></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 1958-tól <em>Könyvtári Figyelő</em> címen <a href="https://epa.oszk.hu/00100/00143"><span data-ogsc="rgb(146, 48, 31)">https://epa.oszk.hu/00100/00143</span></a></p> http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2347 Abstracts 2021-04-23T14:23:26+02:00 Adrienn Horváth adrienn.horvath@ojs.elte.hu Csaba Latorcai csaba.latorcai@ojs.elte.hu László Drótos laszlo.drotos@ojs.elte.hu Bence Molnár bence.molnar@ojs.elte.hu Szabolcs Dancs szabolcs.dancs@ojs.elte.hu Kornélia Vasné Tóth kornelia.vasne@ojs.elte.hu Helga Kardos helga.kardos@ojs.elte.hu Márta Virágos marta.viragos@ojs.elte.hu Margit Prókai margit.prokai@ojs.elte.hu András Holl andras.holl@ojs.elte.hu 2021-04-23T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2290 „Mert építeni kell…” – A Könyvtári Intézet minőségmenedzsment szolgáltatásának fejlesztései és eredményei (2017–2020) 2021-04-18T17:02:25+02:00 Adrienn Horváth adrienn.horvath@ojs.elte.hu <p>A könyvtári rendszer minőségfejlesztésének menedzselése a Könyvtári Intézet szolgáltatása, működési kereteit törvény szabályozza, célcsoportja a magyarországi könyvtárak. Az Intézet feladatellátási kötelezettségét először a 2017. évi kulturálistörvény-módosítás, majd rendelet rögzítette, új fejezetet nyitva a magyarországi könyvtári minőségirányítás történetében. A Könyvtári Intézet egy évtizedek óta tudatosan felépített, stabil alapokra helyezett minőségfejlesztési rendszert örökölt, azonban szükségszerű és elkerülhetetlen volt, hogy a rendelet által rárótt feladatot új nézőpontból, új szemlélettel közelítse meg. A munka során a cél a változó igények megértésén és a szakértelmen alapuló továbbépítkezés. A cikk alapvetően a 2017 decembere és 2020 szeptembere közötti időszakot fogja át a feladat megjelenésétől az osztállyá alakulásig – a partnerkapcsolatok, a <em>Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere</em> és az önértékelés, a <em>Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa</em>, a pályázatok, a háttérfolyamatok, a szakmai napok, illetve az ezeket érintő változások bemutatásával.</p> 2021-04-15T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2295 „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” 2021-04-24T08:17:00+02:00 Csaba Latorcai csaba.latorcai@ojs.elte.hu <p>Az egyre növekvő mennyiségű digitális tartalom és az internethasználat általános elterjedése megköveteli, hogy a digitális térben keletkezett adattartalom, a digitális múlt tartós és biztonságos megőrzése megvalósuljon a tudományos feldolgozás, a jövő nemzedékei számára történő átörökítés és társadalmi hasznosítás érdekében – hangsúlyozta a cikk szerzője, Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára a 2020. december 2-i „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” című, az Országos Széchényi Könyvtár által rendezett online workshopon tartott előadásában. A digitális térben keletkezett adatok szakszerű és biztonságos megőrzéséhez, hasznosításához megfelelő szakmai háttérre van szükség, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár, mint a magyar nemzet könyvtára biztosít. Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról a Kormány 2016-ban határozatot hozott. Az előkészítő munkálatok lezárultak, a nemzeti könyvtár felkészült a webarchiválási feladatok folyamatos ellátására, és Kormányhatározat, illetve törvénymódosítás teremti meg 2021. január 1-től a webarchiválás jogi és finanszírozási kereteit. A nemzeti könyvtár a hazai könyvtárak minél szélesebb körét bevonva, követve és alakítva a nemzetközi szakmai tendenciákat, megvalósítja a hungarikumnak minősülő webes tartalom tartós megőrzését, használatra bocsátását, biztosítja annak tudományos feldolgozását.</p> 2021-04-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2296 Az OSZK webarchívumának 2020-as újdonságai 2021-04-18T17:02:30+02:00 László Drótos laszlo.drotos@ojs.elte.hu <p>Az írás az Országos Széchényi Könyvtárban 2017-ben indult webarchiváló projekt elmúlt évi fejleményeit és a projektet érintő szervezeti, jogi, illetve infrastrukturális változásokat ismerteti. Kitér a különböző típusú webhelyek megőrzésének terén elért eredményekre, az archiválási problémákra, valamint a használt szoftverekre is. Összefoglalja a téma népszerűsítése irányuló törekvéseket, bemutatja a nemzetközi kapcsolódási pontokat, végül pedig felsorolja azokat a célokat, amelyeket 2021-re tűztek ki maguk elé az OSZK-ban újonnan létrehozott Webarchiválási Osztály munkatársai.</p> 2021-04-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2297 Együttmûködési lehetôségek a webarchiválás területén 2021-04-18T17:02:31+02:00 Ákos Visky akos.visky@ojs.elte.hu <p>A 2020. december 2-i <em>„404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” </em>című online workshopon elhangzott előadás az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Webarchívuma és a <em>Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia</em> (KDS) keretében 2019–2020 folyamán néhány megyei könyvtárral megvalósult együttműködés példáján keresztül arra szeretné felhívni a figyelmet, miért fontos és milyen kölcsönös előnyökkel jár a különböző intézmények számára a közös munka és a feladatmegosztás a webarchiválásban. Emellett röviden kitér korábbi kapcsolódó beszélgetésekre és előadásokra – melyek adalékként szolgálnak a témához –, valamint a szükséges képzés terveire és a webarchívum tudományos hasznosításának lehetőségeire is.</p> 2021-04-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2299 A Wikidata és a Nemzeti Névtér kapcsolódási lehetőségei 2021-04-18T17:02:31+02:00 Bence Molnár bence.molnar@ojs.elte.hu <p>A tanulmány a Nemzeti Névtér–Wikidata integráció lehetőségeit és előnyeit vizsgálja meg hazai és nemzetközi példák alapján. A szerző a Wikidata–Virtual International Authority File és a Wikidata–Petőfi Irodalmi Múzeum már működő integrációján keresztül közelíti meg az együttműködésben rejlő látogatószám-növekedés, információcsere és önkéntes humánerőforrás-potenciál kérdéskörét, feltárva a megvalósítás lehetséges módjait, rámutatva a várható nyereségekre. Bemutatásra kerül, hogy a Wikidatával történő kapcsolódás lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Névtér azonosítói megjelenhessenek a Wikipédia szócikkeiben, jelentős olvasói elérést generálva ezáltal a projektnek. A közadatbázisok számára a Wikidata értékes nemzetközi azonosítók (VIAF, ISNI, Kongresszusi Könyvtár stb.) és entitások széles skálájához kínál hozzáférést, míg azok hiteles adatokkal járulhatnak hozzá a Wikidata bővüléséhez, illetve a rá támaszkodó internetes szolgáltatásokhoz (pl. Google-keresés, virtuális asszisztensek). Ismertetésre kerül a Wikidata felépítése és működése, kiemelve a Nemzeti Névtérrel mutatott hasonlóságokat és különbségeket. A szerző összegzésében hangsúlyozza a két projekt együttműködésében rejlő potenciák kiaknázásának fontosságát.</p> 2021-04-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2300 Beszámoló a könyvtári szabványosítási tevékenységekről, az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság munkatervének teljesüléséről 2015–2020 között, valamint a Bizottság új munkatervéről a 2021–2025-ös időszakra 2021-04-18T17:02:32+02:00 Szabolcs Dancs szabolcs.dancs@ojs.elte.hu <p>Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottságot 2015-ben hozta létre az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója. Az írás összegzi a 2016–2020 közötti időszak eredményeit, és betekintést nyújt a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó munkatervbe is.</p> 2021-04-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2301 „Ex libris Land” – A magyar ex libris múltjának meghatározó eseménye, a XIII. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus 2021-04-27T10:01:13+02:00 Kornélia Vasné Tóth kornelia.vasne@ojs.elte.hu <p>Az ex libris (könyvjegy) eredeti funkciójában a könyvhöz kötődött, a kifejezés jelentése is erre utal: könyvei közül való, könyveiből. E téren a XIX–XX. század fordulója, a szecesszió mint nemzeti kereteket átlépő stílusirányzat hozott változást, az ex libris fokozatosan elszakadva a könyvtől, önálló gyűjtés tárgyává vált. Külföldön és hazánkban is gyűjtőegyesületek alakultak, 1953-tól nemzetközi ex libris kongresszusokat szerveztek. Magyarország 1970-re kapta meg a XIII. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus rendezési jogát: „1970. november 5. minden időkre emlékezetes dátuma marad a magyar exlibris történetének: első ízben találkoznak nálunk a világ exlibris művészei, gyűjtői és grafikusbarátai” – nyilatkozott Semsey Andor jogász, ex libris gyűjtő, a budapesti kongresszus elnöke.</p> <p>A tanulmány részletes áttekintést ad a kongresszus programjairól, a kiállításokról és a kiadványokról. Az 1970-es seregszemle résztvevői a korabeli művésznemzedék és az ex libris gyűjtő értelmiségiek, köztük jogászok, tanárok, könyvtárosok, orvosok, tudósok, papok voltak. A rendezvények, kiállítások lebonyolításában a budapesti és vidéki múzeumok (Ernst Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a keszthelyi Balatoni Múzeum) mellett fontos szerepet töltöttek be a könyvtárak, köztük a Magyar Nemzeti Múzeumban működő Országos Széchényi Könyvtár és az Egri Megyei Könyvtár. Az OSZK rendezésében régi magyar ex libriseket mutattak be az előző századokból, az egri könyvtár a két világháború közti magyar ex libris művészetbe adott betekintést. A kongresszus alkalmából a grafikusok számára kiírt nemzetközi pályázat témái a következők voltak: <em>Budapest, a XIII. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus városa; Emléklap Bartók Béla halálának 25. évfordulójára; Bor és szőlő az ex libriseken. </em>A nemzetközi kiállításokon a magyar grafikusok művei is jelentékeny számban szerepeltek.<br>A korabeli hazai sajtó, kiemelten a <em>Kisgrafika</em> folyóirat részletesen beszámolt az eseményekről. A kongresszus nemzetközi visszhangja, értékelése is pozitív volt. Nemhiába illette Magyarországot az „Ex libris Land” megjelöléssel Paul Pfister francia professzor, jeles ex libris gyűjtő, a kongresszus résztvevője.</p> 2021-04-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2302 Bánhegyi Zsolt (1949–2021) emlékére 2021-04-18T17:02:35+02:00 Szabolcs Dancs szabolcs.dancs@ojs.elte.hu <p>Bánhegyi Zsolt neve a legutóbbi időkig jól ismert volt a magyar könyvtárügy területén működő kollégák körében. Kiválóságának, nagy szakértelmének tanúi a negyvenéves könyvtárosi pályafutása során publikált cikkei, valamint a projektek, amelyekben részt vett. A most közölt rövid megemlékezés személyes képet rajzol róla, megemlítve szakmai életének néhány jelentős eseményét.</p> 2021-04-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2303 75 éves az ENSZ – a Dag Hammarskjöld Könyvtár az információhoz való szabad hozzáférés szolgálatában 2021-04-18T17:02:35+02:00 Helga Kardos helga.kardos@ojs.elte.hu <p>Az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányát 1945 nyarán írták alá az alapító tagállamok. A 75 évvel ezelőtti esemény nagy hatással volt az azt követő politikai eseményekre, de legalább ennyire meghatározta a szervezet tagállamai állampolgárainak információhoz való hozzáférését. Az ENSZ Könyvtára New Yorkban felvállalta azt a feladatot, hogy a letéti gyűjteményi rendszeren keresztül minden országba eljuttassa az ENSZ nyomtatásban megjelent hivatalos anyagait. A digitalizáció megjelenésével a hivatalos dokumentumok és az egyéb, a szakosított szervezetek, konferenciák anyagai már online érhetők el, és az archív anyagok digitalizálása is folyamatosan halad. Az ENSZ digitális könyvtárában ezek az anyagok teljes szöveggel, kiváló keresési lehetőségekkel elérhetők bármelyik tagállam állampolgára számára.</p> 2021-04-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2304 Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás. Válogatott könyvtártudományi tanulmányok 2021-04-18T17:02:35+02:00 Márta Virágos marta.viragos@ojs.elte.hu <p>Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Budapest, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2020.</p> 2021-04-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2305 Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok 2021-04-18T17:02:35+02:00 Margit Prókai margit.prokai@ojs.elte.hu <p>Szerk. Kiszl Péter és Németh Katalin. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2020.</p> 2021-04-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2308 Polémia két könyv kapcsán a könyvtárak jövőjéről – Rendhagyó recenzió 2021-04-18T17:02:35+02:00 András Holl andras.holl@ojs.elte.hu <p>Monok István: Könyvtári(?) problémák. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat, 41., 2020.</p> <p>Kokas Károly: Kalauz a modern könyvtárak világába: A könyvtárak új feladatai és megváltozott szerepük a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó, MeRSZ., 2020.</p> 2021-04-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/kf/article/view/2310 Külföldi folyóirat-figyelő 2021-04-28T17:14:05+02:00 Piroska Szabó rovatszerkesztő piroska.szabo@ojs.elte.hu <p>Referátumok</p> 2021-04-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##