Adatkönyvtárosok és adattudósok: Hogyan látjuk őket ma és mi közük van az adatműveltséghez?

Szerzők

  • Tibor Koltay Eszterházy Károly Egyetem, Tudástechnológiai Intézet, ny. intézetigazgató

Kulcsszavak:

Adatműveltség, Adattudomány, Kompetenciák, Könyvtár- és információtudomány

Absztrakt

Az adattudomány egy olyan interdiszciplináris terület, amely számos tudományág és sokféle szakma ötletéből és eszköztárából merít. Az adattudós dolgozhat adatelemzőként vagy adatmérnökként. Beszélhetünk vertikális és horizontális adattudósokról is. Az adattudományi oktatás gazdagon rétegzett kapcsolatokat igényel, amelyek nemcsak hasznos mechanizmusok, hanem az adatok mint társadalmi szöveg kontextusában való navigálásnak is az eszközei. 
A könyvtár- és információtudomány jelentős átfedésben van az adattudománnyal, de az adattudomány (legalábbis egyelőre) nem szabványosított, mert gyakran személyre szabott, feltáró megoldásokat igényel. Ugyanakkor az adattudomány olyan új módszereket és gyakorlatokat kínál az adatkönyvtárossághoz, amely az általános könyvtárosság alapértékeiből, etikájából, készségeiből és szakmai tudásából merít, de hasonlóságokat mutat az adattudósok munkájával is. 
Az adattudományról való gondolkodásunkat jellemző elképzelések nemcsak a tudomány műveléséhez vagy kereskedelmi célokhoz kötődnek, hanem az aktív és tájékozott állampolgári szerepvállaláshoz és cselekvéshez is, ami egyben a kritikai adatműveltség kialakulásának egyik oka is. A kutatóknak adattudással is kell rendelkezniük. 
A számítástechnikai logikájú gondolkodás – az emberi problémamegoldás elterjedt módja ­– az adatműveltség egyik, egyre hangsúlyosabb kompetenciája, amely mindkét tudományterület fontos részét képezi.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-01-21

Hogyan kell idézni

Koltay, T. (2022). Adatkönyvtárosok és adattudósok: Hogyan látjuk őket ma és mi közük van az adatműveltséghez?. Könyvtári Figyelő, 67(4), 535–548. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3439

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok