Zöld városban zöld könyvtár

Szerzők

  • Anna Istók Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, igazgatóhelyettes
  • Gabriella Tóth Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, munkatárs

Kulcsszavak:

Fenntartható fejlődés, IFLA, Minőségmenedzsment, Városi Könyvtár, Zöld szemlélet, Magyarország, Gödöllő

Absztrakt

A műhelytanulmány szerzői arra keresik a választ, hogyan tudja egy közkönyvtár megtervezni és megvalósítani a zöld szemlélet érvényesítését a mindennapi működésében. Az ENSZ fenntartható fejlődésre vonatkozó menetrendje (Agenda 2030) 17 fenntartható fejlődési célt jelölt ki. Az IFLA ennek kapcsán 2016-ban elindította a Nemzetközi Támogató Programot (IAP – International Advocacy Programme). Célja a könyvtári szerep előmozdítása és támogatása az SDG-k tervezésében és végrehajtásában, többek között, a könyvtári dolgozók fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatos tudatosságának növelésével. A környezetvédelem és a könyvtár egymástól látszólag távol eső fogalmak, ám ha a könyvtárak alapvető küldetéséből indulunk ki, máris kiderül, hogy a zöld szemlélet valójában ezen intézményeknek is fő építőeleme. Az írás sorra veszi és bemutatja gödöllői városi könyvtár minőségmenedzsment eszközökkel is támogatott ez irányú tevékenységét, kezdve az új könyvtárépülettől a Zöld Könyvtári stratégián át a konkrét programokig, akciókig, amelyeknek során valódi közösség épül. Mi más ez, mint – a nemzetközi trendekkel, szakmai törekvésekkel összhangban – a zöld szemlélet lehető leggyakorlatiasabb megvalósulása?

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-26

Hogyan kell idézni

Istók, A., & Tóth, G. (2021). Zöld városban zöld könyvtár. Könyvtári Figyelő, 67(2), 239–246. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/kf/article/view/2468

Folyóirat szám

Rovat

Műhely