Alkalmazható vizsgálati módszerek a feliszapolódás mértékének meghatározására

  • Alexandra Pusztai-Eredics
##semicolon## feliszapolódás, Mura, Rába, árvízveszély, 137Cs-radioaktív izotóp

Absztrakt

A Kárpát-medencében napjaink egyik fontos kihívása a hatékony árvízvédelmi módszerek kifejlesztése, melyet gazdasági, illetve lakossági szempontok indokolnak. A síkvidéki helyzetnek és a medencejellegnek a következménye a potenciális árvízveszély. Az árvízvédelmi startégiák és akciótervek elkészítése, továbbá a célok pontos meghatározása érdekében, elengedhetetlen a Kárpát-medencébe érkező folyók feliszapolódási jellegének és sebességének a vizsgálata. Napjainkban az egyre váratlanabb és heves árvizek egy új kutatási sorozatot indítottak el, amelyek során különböző módszerekkel vizsgálják a kutatók az árterek és hullámterek feliszapolódását.

Megjelent
2020-05-19