Gyermekrajzok és a települési-otthontudat

  • Csaba Rigóczki
##semicolon## gyermekrajz, környezeti nevelés, települési környezet

Absztrakt

A környezeti nevelő munkánknak a küldetése, a gyermek és környezete viszony harmonikussá tétele, fejlesztése. A környezet, környezettudat fogalmakat sokféleképp értelmezik az egyes diszciplínák, mindenképp része azonban a lakóhelynek és az iskolának települési környezete, és az ahhoz fűződő kognitív-affektív viszony. Kutatásunkban az ország távoli pontjain élő gyermekek lakóhely-attitűdjét vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. Mit éreznek-gondolnak a 12-14 évesek a helyről, ahol élnek?

Megjelent
2020-05-19