Városok ellátása és az ellátási láncok biztonsága

  • Attila Horváth

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben a fogyasztási szokások és városok ellátásának módszerei gyö­ke­resen átalakultak. A fejlett és közepesen fejlett országokban a korábbiakban nem lá­tott árubőséggel találják szembe magukat a vásárlók. A városi ember számára az a ter­mé­szetes, hogy a hét mindennapján élelmiszerhez, vagy más fogyasztási cik­kek­hez jus­son. Megváltoztak a fogyasztás „objektumai” és ezzel párhuzamosan át­a­la­kul­tak – még a hagyományosan értelmezett élelmiszerellátásban is pl. hús- és tej­ter­mék, pékáru – az évtizedekkel korábban városellátási övezetek funkciói és határai. Nem túlzás azt ki­jelenteni, hogy a magyarországi léptékben vett kis- és középvárosok áru­választéka a glo­bális, a multinacionális és szubregionális ellátási láncok mű­kö­dő­ké­pes­ségétől, il­let­ve biztonságától függ. Óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy az ellátási kér­dések biz­ton­ságával vajon eleget foglalkozunk-e? A tanulmány arra keres választ, hogy mennyi­re érzékeljük ma Magyarországon az ellátás biztonságának fontosságát.

Megjelent
2020-06-25
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek