A Debreceni Nyugati Ipari Park és környezetének funkcionális átalakulása

  • Gábor Kozma
  • Ernő Molnár
  • Attila Deák

Absztrakt

A barnamezős területek az elmúlt 20-25 évben fontos szerepet töltöttek be a településföldrajzban és a településfejlesztésben. A helyi gazdasági életben korábban jelentős tényezőnek számító városrészek újbóli hasznosítása komoly kihívás elé állította e települések vezetőit, a kutatók pedig arra törekedtek, hogy a lezajlott változásokat elemezve vonjanak le következtetéseket és alkossanak különböző modelleket. A fogalom eredete kétséges: egyes megközelítések szerint a kifejezés az Amerikai Egyesült Államokban – az acélipar megújításával kapcsolatban – már az 1970-es évek második felében létezett (Yount 2003), míg más vélemények az 1980-as évekre (pl. Barta 2007; Kukely et al. 2006), illetve az 1990-es évtized elejére (Hauser 2003) teszik kialakulását.

Megjelent
2020-06-24
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek